Form ứng tuyển Online
  • Thông tin cơ bản
  •  
  • Quá trình thực tập
  • (Dành cho ứng viên muốn ứng tuyển Tokutei)
  • Nguyện vọng cá nhân
Copyright © 2023 - Công ty cổ phần nhân lực Việt Nam- Nhật Bản (Javico)