Đơn hàng XKLĐ

 • Tất cả
 • Kỹ sư
 • Thực tập sinh
 • Tokutei - Kỹ năng đặc định

TTS Chế biến thực phẩm, 9 Nam, Lương > 38 triệu

Mã đơn hàng: TP09
Ngày tuyển: 11/03/2021
Số lượng tuyển: 9 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Hàn, 9 Nam, Lương > 34 triệu

Mã đơn hàng: CK09
Ngày tuyển: 11/03/2021
Số lượng tuyển: 9 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Sản xuất Plastic, 12 Nam, Lương > 36 triệu

Mã đơn hàng: CT02
Ngày tuyển: 05/03/2021
Số lượng tuyển: 12 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

[Đơn 1 năm] Đóng gói, 2 Nam, lương > 36 triệu

Mã đơn hàng: CT01
Ngày tuyển: 05/03/2021
Số lượng tuyển: 2 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chăn nuôi gia cầm, 1 Nữ, lương > 32 triệu

Mã đơn hàng: NN07
Ngày tuyển: 15/03/2021
Số lượng tuyển: 1 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Gia công kim loại tấm, 25 Nam, lương > 31 triệu

Mã đơn hàng: CK08
Ngày tuyển: 12/03/2021
Số lượng tuyển: 25
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thủy sản, 9 Nữ, lương >38 triệu

Mã đơn hàng: TP08
Ngày tuyển: 15/03/2021
Số lượng tuyển: 9 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Thủy sản không gia nhiệt, 48 Nữ, lương >34 triệu

Mã đơn hàng: TP07
Ngày tuyển: 02/03/2021
Số lượng tuyển: 48 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Gia công tinh nội thất, 4 Nam, Lương > 34 triệu

Mã đơn hàng: CK07
Ngày tuyển: 01/03/2021
Số lượng tuyển: 4 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Gia công kim loại, 4 nam, lương > 37 triệu

Mã đơn hàng: CK06
Ngày tuyển: 12/03/2021
Số lượng tuyển: 30 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Giàn giáo, 6 Nam, lương > 32 triệu

Mã đơn hàng: XD07
Ngày tuyển: 18/08/2021
Số lượng tuyển: 6 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS đơn hàng Đúc, 6 Nam, lương > 35 triệu

Mã đơn hàng: CK05
Ngày tuyển: 01/03/2021
Số lượng tuyển: 6 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Đặt đường ống, 4 Nam, lương > 37 triệu

Mã đơn hàng: XD06
Ngày tuyển: 17/03/2021
Số lượng tuyển: 4 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thực phẩm, 30 Nam, lương > 31 triệu

Mã đơn hàng: TP06
Ngày tuyển: 12/03/2021
Số lượng tuyển: 30 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

[Tuyển gấp] TTS Chế biến thực phẩm, 7 Nữ

Mã đơn hàng: TP05
Ngày tuyển: 02/03/2021
Số lượng tuyển: 7 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

[Tuyển gấp] TTS Chế biến thực phẩm, 36 Nam Nữ

Mã đơn hàng: TP04
Ngày tuyển: 01/03/2021
Số lượng tuyển: 36 Nam Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Lái máy xây dựng, 3 Nữ, lương > 41 triệu

Mã đơn hàng: XD04
Ngày tuyển: 14/02/2021
Số lượng tuyển: 3 Nam
Mức lương: 40-50 triệu đồng

[Tuyển gấp] TTS Trồng hành tỏi, 1 Nữ, lương > 31 triệu

Mã đơn hàng: NN06
Ngày tuyển: 18/01/2021
Số lượng tuyển: 1 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

[Tuyển gấp] TTS Gia công cơ khí, 10 Nam, lương > 37 triệu

Mã đơn hàng: CK04
Ngày tuyển: 17/02/2021
Số lượng tuyển: 10 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS chăn nuôi bò, 1 Nam, lương > 32 triệu

Mã đơn hàng: NN05
Ngày tuyển: 26/02/2021
Số lượng tuyển: 1 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thực phẩm, 16 Nữ, lương > 32 triệu

Mã đơn hàng: TP03
Ngày tuyển: 08/02/2021
Số lượng tuyển: 16 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

[Tuyển gấp] TTS Trồng nho, 1 Nữ, Lương > 31 triệu

Mã đơn hàng: NN04
Ngày tuyển: 18/01/2021
Số lượng tuyển: 1 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

Kỹ sư Điện, 3 Nam, lương > 44 triệu

Mã đơn hàng: KS01
Ngày tuyển: 01/07/2021
Số lượng tuyển: 3 Nam
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Tokutei Gia công, 5 nữ, lương > 42 triệu

Mã đơn hàng: CK03
Ngày tuyển: 01/03/2021
Số lượng tuyển: 5 Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Để lại SỐ ĐIỆN THOẠI để nhận tư vấn cụ thể về đơn hàng, chi phí, hồ sơ thủ tục.

Họ và Tên
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Giới tính
Field is required!
Field is required!
Năm sinh
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại / Zalo
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Nội dung cần tư vấn
Field is required!
Field is required!
 • Bạn đã từng đi Nhật chưa?
 • Đã từng đi Nhật
 • Chưa từng đi Nhật
Bạn đã từng đi Nhật chưa?
Field is required!
Field is required!
 • Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
Field is required!
Field is required!
Email
Field is required!
Field is required!
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Field is required!
Field is required!
 • Bạn đã từng đi Nhật chưa?
 • Đã từng đi Nhật
 • Chưa từng đi Nhật
Field is required!
Field is required!
 • Bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!