Đơn hàng Tokutei

Tokutei Thực phẩm, 10 Nam, Nữ, Lương > 32 triệu

Mã đơn hàng: TP13
Ngày tuyển: 15/05/2021
Số lượng tuyển: 10 Nam, Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

Tokutei Thực phẩm, 10 Nam, Nữ, Lương > 32 triệu

Mã đơn hàng: TP12
Ngày tuyển: 31/03/2021
Số lượng tuyển: 10 Nam, Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

Tokutei Nông nghiệp, 50 nam, lương > 42 triệu

Mã đơn hàng: NN08
Ngày tuyển: 25/05/2021
Số lượng tuyển: 10 Nam, Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Tokutei khách sạn, 10 nam/nữ, lương >39 triệu

Mã đơn hàng: KS01
Ngày tuyển: 06/04/2021
Số lượng tuyển: 10 Nam, Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

Tokutei khách sạn, 10 nam/nữ, lương >35 triệu

Mã đơn hàng: KS01
Ngày tuyển: 06/04/2021
Số lượng tuyển: 10 Nam, Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Tokutei Gia công, 5 nữ, lương > 42 triệu

Mã đơn hàng: CK03
Ngày tuyển: 01/03/2021
Số lượng tuyển: 5 Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Tokutei Nông nghiệp, 50 nam, lương > 50 triệu

Mã đơn hàng: NN03
Ngày tuyển: 26/01/2021
Số lượng tuyển: 20 Nam
Mức lương: 50-60 triệu đồng

Tokutei Nông nghiệp, 20 nam, lương > 50 triệu

Mã đơn hàng: NN02
Ngày tuyển: 31/05/2021
Số lượng tuyển: 20 Nam
Mức lương: 50-60 triệu đồng

Tokutei Điều dưỡng, 10 nữ, lương >45 triệu

Mã đơn hàng: DD02
Ngày tuyển: 20/01/2021
Số lượng tuyển: 10 Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Tokutei Xây dựng, 5 nam, lương >40 triệu/ tháng

Mã đơn hàng: XD01
Ngày tuyển: 01/05/2021
Số lượng tuyển: 5 Nam
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Tokutei Điều dưỡng, 15 nữ, lương >45 triệu/ tháng

Mã đơn hàng: DD01
Ngày tuyển: 01/05/2021
Số lượng tuyển: 15 Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Băn khoăn về lao động tại Nhật Bản? Hãy để chúng tôi tư vấn và chia sẻ cùng bạn !!!

Họ và Tên*
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính*
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Giới tính*
Field is required!
Field is required!
Năm sinh*
Field is required!
Field is required!
Chiều cao*
Field is required!
Field is required!
Cân nặng*
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại*
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
Zalo / Line
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Nội dung cần tư vấn
Field is required!
Field is required!
 • Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
Field is required!
Field is required!
Địa chỉ cụ thể*
Field is required!
Field is required!
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính*
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Field is required!
Bạn chưa chọn giới tính
Field is required!
Bạn chưa điền năm sinh
Field is required!
Bạn chưa điền chiều cao
Field is required!
Bạn chưa điền cân nặng
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Field is required!
Field is required!
 • Bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!