Đơn hàng Thực tập sinh

TTS May xe chỉ, 4 Nữ, Lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: DM04
Ngày tuyển: 30/04/2021
Số lượng tuyển: 4 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thực phẩm, 15 Nữ, Lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: TP11
Ngày tuyển: 15/05/2021
Số lượng tuyển: 15 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS May dệt, 12 Nữ, Lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: DM02
Ngày tuyển: 15/05/2021
Số lượng tuyển: 12 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Điều dưỡng, 6 nữ, lương >40 triệu

Mã đơn hàng: DD03
Ngày tuyển: 06/04/2021
Số lượng tuyển: 6 Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

TTS Giàn giáo, 4 Nam, Lương > 40 triệu

Mã đơn hàng: XD10
Ngày tuyển: 15/03/2021
Số lượng tuyển: 4 Nam
Mức lương: 40-50 triệu đồng

TTS Gia công cốp pha, 12 Nam, lương > 37 triệu

Mã đơn hàng: XD11
Ngày tuyển: 30/03/2021
Số lượng tuyển: 6 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

[TIẾN CỬ ] Giàn giáo, 1 nam, Lương >37 triệu

Mã đơn hàng: XD12
Ngày tuyển: 30/08/2021
Số lượng tuyển: 1 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Giàn giáo, 6 nam, Lương > 40 triệu

Mã đơn hàng: XD13
Ngày tuyển: 18/08/2021
Số lượng tuyển: 6 Nam
Mức lương: 40-50 triệu đồng

TTS Gia công kim loại tấm, 25 Nam, Lương > 31 triệu

Mã đơn hàng: CX03
Ngày tuyển: 12/03/2021
Số lượng tuyển: 25
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Gia công cơ khí (Đúc), 10 Nam, Lương > 35 triệu

Mã đơn hàng: CK10
Ngày tuyển: 16/03/2021
Số lượng tuyển: 10 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Kiểm tra gạch, 4 Nữ, Lương > 31 triệu

Mã đơn hàng: XD08
Ngày tuyển: 30/03/2021
Số lượng tuyển: 4 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Vận hành máy dệt, 6 Nữ, Lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: DM02
Ngày tuyển: 30/03/2021
Số lượng tuyển: 12 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS May quần áo, 6 Nữ, Lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: DM01
Ngày tuyển: 15/03/2021
Số lượng tuyển: 6 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Gia công cốp pha, 6 Nam, lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: XD09
Ngày tuyển: 30/03/2021
Số lượng tuyển: 6 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thủy sản, 6 Nữ, lương >38 triệu

Mã đơn hàng: TP11
Ngày tuyển: 30/03/2021
Số lượng tuyển: 6 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thực phẩm, 9 Nữ, Lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: TP10
Ngày tuyển: 15/03/2021
Số lượng tuyển: 9 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Gia công tinh nội thất, 20 Nữ, Lương > 30 triệu

Mã đơn hàng: CX01
Ngày tuyển: 29/03/2021
Số lượng tuyển: 20 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thực phẩm, 9 Nam, Lương > 38 triệu

Mã đơn hàng: TP09
Ngày tuyển: 11/03/2021
Số lượng tuyển: 9 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Hàn, 9 Nam, Lương > 34 triệu

Mã đơn hàng: CK09
Ngày tuyển: 11/03/2021
Số lượng tuyển: 9 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Sản xuất Plastic, 12 Nam, Lương > 36 triệu

Mã đơn hàng: CT02
Ngày tuyển: 05/03/2021
Số lượng tuyển: 12 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

[Đơn 1 năm] Đóng gói, 2 Nam, lương > 36 triệu

Mã đơn hàng: CT01
Ngày tuyển: 05/03/2021
Số lượng tuyển: 2 Nam
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chăn nuôi gia cầm, 1 Nữ, lương > 32 triệu

Mã đơn hàng: NN07
Ngày tuyển: 15/03/2021
Số lượng tuyển: 1 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Gia công kim loại tấm, 25 Nam, lương > 31 triệu

Mã đơn hàng: CK08
Ngày tuyển: 12/03/2021
Số lượng tuyển: 25
Mức lương: 30-40 triệu đồng

TTS Chế biến thủy sản, 9 Nữ, lương >38 triệu

Mã đơn hàng: TP08
Ngày tuyển: 15/03/2021
Số lượng tuyển: 9 Nữ
Mức lương: 30-40 triệu đồng

Băn khoăn về lao động tại Nhật Bản? Hãy để chúng tôi tư vấn và chia sẻ cùng bạn !!!

Họ và Tên*
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính*
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Giới tính*
Field is required!
Field is required!
Năm sinh*
Field is required!
Field is required!
Chiều cao*
Field is required!
Field is required!
Cân nặng*
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại*
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
Zalo / Line
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Nội dung cần tư vấn
Field is required!
Field is required!
 • Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
Field is required!
Field is required!
Địa chỉ cụ thể*
Field is required!
Field is required!
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính*
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Field is required!
Bạn chưa chọn giới tính
Field is required!
Bạn chưa điền năm sinh
Field is required!
Bạn chưa điền chiều cao
Field is required!
Bạn chưa điền cân nặng
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Field is required!
Field is required!
 • Bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!