Đơn hàng Điều dưỡng

TTS Điều dưỡng, 6 nữ, lương >40 triệu

Mã đơn hàng: DD03
Ngày tuyển: 06/04/2021
Số lượng tuyển: 6 Nữ
Mức lương: 40-50 triệu đồng

Để lại SỐ ĐIỆN THOẠI để nhận tư vấn cụ thể về đơn hàng, chi phí, hồ sơ thủ tục.

Họ và Tên*
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính*
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Giới tính*
Field is required!
Field is required!
Năm sinh*
Field is required!
Field is required!
Chiều cao*
Field is required!
Field is required!
Cân nặng*
Field is required!
Field is required!
Số điện thoại*
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
Zalo / Line
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Nội dung cần tư vấn
Field is required!
Field is required!
 • Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Hiện tại bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
Field is required!
Field is required!
Địa chỉ cụ thể*
Field is required!
Field is required!
Không phải Tên hợp lệ
Bạn chưa điền Tên của mình
 • Giới tính*
 • Nam
 • Nữ
 • Khác
Field is required!
Bạn chưa chọn giới tính
Field is required!
Bạn chưa điền năm sinh
Field is required!
Bạn chưa điền chiều cao
Field is required!
Bạn chưa điền cân nặng
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
Không phải SĐT hợp lệ
Bạn chưa điền SĐT
 • Nội dung cần tư vấn
 • Các đơn hàng phù hợp với tôi
 • Chi phí, thủ tục XKLĐ
 • Đơn hàng Tokutei - Visa kỹ năng đặc định
 • Đơn hàng TTS, TTS Điều dưỡng,...
 • Đơn hàng Kỹ sư
Field is required!
Field is required!
 • Bạn đang sinh sống, làm việc ở đâu?
 • Đang ở Nhật
 • Đang ở Việt Nam
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!