Bạn Trần Bách Chiến – Du Học Sinh

“Công ty làm việc uy tín, trong quá trình học tiếng các giáo viên dạy rất nhiệt tình. Nếu có bạn bè có nhu cầu qua Nhật em sẽ giới
thiệu trực tiếp đến đăng ký ở Công ty.”