Bạn Phạm Thị Thanh – Du học Sinh

“Em cảm ơn công ty đã hỗ trợ em trong thời gian chuẩn bị và  cả lúc mới sang học bên Nhật. Mới đầu em chưa quen giờ giấc, nội quy công việc. Bây giờ quen việc rồi em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để không phụ công bố mẹ!”