Anh Lý Minh Thắng – Công nhân sơn

“Tôi tham gia chương trình đào tạo để đi xuất khẩu lao động được 3 tháng rồi. Ban đầu tôi chưa thích nghi được nên việc học tiếng còn nhiều khó khăn nhưng giáo viên dù hơi nghiêm khắc nhưng rất nhiệt tình giúp đỡ, tôi thấy mình dần trưởng thành hơn.”